Wet natuurbescherming

Flora en fauna in Nederland genieten wettelijke bescherming. De wet is er op gericht om de gunstige instandhouding van de beschermde soorten te behouden of te verbeteren. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling en/of beheersmaatregel zal er rekening moeten worden gehouden met eventuele beschermde soorten op de projectlocatie en-/of in het gebied aanwezige beschermde soorten.

Ri-buitenbouw- Knotwilgen

Landschappelijk inpassingen

Flora en fauna onderzoek is veelal een onderdeel van de omgevingsvergunning. Ook het landschappelijk inpassen van uw nieuwe projectlocatie is veelal een onderdeel van de omgevingsvergunning. Het landschappelijk inpassen met de bijbehorende onderzoeken leveren wij graag voor u aan.

Boomtechnisch ondezoek

Wordt uw zicht belemmerd of vormt een boom een gevaar voor de omgeving? Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een kapvergunning of omgevingsvergunning nodig. Wij verzorgen het gehele traject voor u! Van het opstellen van de benodigde rapporten tot het aanvragen van vergunningen.

De onderneming

FF Solutions in in 2014 opgericht met als doel een oplossing te bieden voor het Flora en Fauna vraagstuk. We zijn in het bezit van het certificaat Flora & Fauna Ruimtelijke Ordening, 3 en 4, Flora- en Fauna controleur en inspecteur. Doordat wij dagelijks werken aan oplossingen binnen het wettelijk kader, hebben wij reeds ruime ervaring opgebouwd op het gebied van Flora en Fauna.

Onze ecologen hebben hart voor de natuur en zullen oplossingsgericht handelen bij het uitvoeren van hun vak.